Wiercenie studni głębinowych

Studnia głębinowa (rurowa) inaczej wiercona , jest pionową budowlą o niewielkiej średnicy. Nazywana jest tak ponieważ aby ją wybudować należy wywiercić dziurę w ziemi poniżej 15-20 m. Taki otwór wykonuje się przy pomocy tzw. wiertnicy. Woda z takiej studni wierconej pochodzi z warstw wodonośnych zlokalizowanych między warstwami nieprzepuszczalnymi w związku z tym jest mniej narażona na zanieczyszczenia.

Wyróżniamy dwie metody wiercenia takiej studni tj.: udarowo-obrotową oraz płuczkową. Wierceniem zajmują się wyspecjalizowane w tym zakresie przedsiębiorstwa, które posiadają odpowiedni sprzęt. Aby móc korzystać ze studni potrzebne są dwie rury tj.: osłona, którą należy wpuścić w otwór wiertniczy oraz filtracja, która wkłada się w pierwszą rurę osłonową. Dookoła rury filtracyjnej sypie się żwir, który usprawnia dopływ wody.