Wiercenie dolnych źródeł pomp ciepła – wymienniki geotermalne pionowe

Ze względu na stałą i stosunkowo wysoką temperaturę, pionowe sondy geotermalne są najlepszym źródłem energii dla pomp ciepła. Celem wiercenia otworów na sondy pionowe jest umieszczenie rur w kształcie litery U o określonej średnicy na danej głębokości.

Najczęściej stosowane średnice rur to DN40. Głębokość odwiertów zależy od ilości ciepła, jakie planujemy pozyskać z gruntu. Najczęstsze z nich to 80-120 metrów bieżących. Dokładną głębokość odwiertów należy obliczyć na podstawie współczynnika mocy cieplnej gruntu. Rozróżniamy różne metody wiercenia, głębokości otworów i średnice wiercenia. Wybór konkretnej metody wiercenia zależy przede wszystkim od warunków gruntowych. Bardziej wilgotny i spoisty grunt zwiększa wydajność sond geotermalnych i pompy ciepła. Zgodnie z zaleceniami wytycznych PORT PC (wydanie 01/2013) oraz niemieckimi wytycznymi VDI 4640 minimalna odległość odwiertów od fundamentów budynku wynosi 1,5 m, a od granicy sąsiedniej działki powinna wynosić min. 3m. Dopuszcza się również wykonanie pionowego GWC pod budynkiem, po dokonaniu odpowiednich ustaleń konstrukcyjnych. Jeśli używanych jest kilka dołków, minimalna odległość między nimi powinna wynosić 8-10% długości dołka.

Przestrzeń między rurami pionowego wymiennika ciepła, a ściankami odwiertu powinno się wypełniać masą wypełniającą.

Wypełnienie zapewnia :

  • prawidłowa wymiana ciepła solanki z gruntem zabezpiecza rury wymiennika przed uszkodzeniem
  • większe bezpieczeństwo pracy wymiennika uszczelnienie otworu na całej długości rur
  • zapobiega wnikaniu zanieczyszczeń powierzchniowych i oddziela przewiercone warstwy wodonośne.