Dokumentacje

Przygotowujemy także dokumentacje, która wykonywana jest przez dyplomowanego geologa zgodnie z ustawą „ Prawo geologiczne i górnicze 1994”.

KIEDY POSTANOWISZ WYKONAĆ STUDNIĘ

Sposób postępowania przy wykonaniu studni głębinowej obejmuje kilka etapów. Po pierwsze należy wyznaczyć działkę, na której studnia zostanie zbudowana oraz ustalić właściciela tej działki. Jeśli głębokość studni będzie miała 30 metrów czy więcej to właściciel np. Kazimierz Nowak będzie musiał tworzyć dokumentację geologiczną. Natomiast gdy studnia będzie miała mniejszą głębokość niż 30 metrów, nie musimy tworzyć takiej dokumentacji. Dokumentacje niepotrzebna jest również w przypadku gdy właścicielem działki jest firma, która na potrzeby pracowników lub własnej działalności buduje studnie.

 • Gdy zbieramy dokumenty oraz dane, tworzymy projekt geologiczny. Jeśli na terenie budowy znajduję się stare gniazdo, tworzymy również dokumentację o likwidacji.
 • Po przygotowaniu projektu, wypełniamy wniosek o zatwierdzenie i składamy w starostwie lub ratuszu odpowiednio do lokalizacji działki. Następnie czekamy na decyzję, która zatwierdzi nasz projekt ok. miesiąca, chyba że zostaniemy poproszeni o uzupełnienie dokumentu, czas zostanie wydłużony. W niektórych urzędach za wydanie decyzji należy wznieść opłatę a jej potwierdzenie dołączyć do zgłoszenia.
 • Kiedy decyzja zostanie nam wydana to na 14 dni przed rozpoczęciem prac musimy zgłosić gotowość do rozpoczęcia prac wiertniczych.

BUDOWA GRUNTOWEGO WYMIERNIKA CIEPŁA KTÓRY ZASILA POMPĘ CIEPŁA

Procedura wygląda następująco:

 • Składamy wniosek do odpowiedniego urzędu z przygotowanymi pracami geologicznymi.
 • Jeśli nie będziemy wezwani do uzupełnienia wniosku w ciągu miesiąca oraz urząd nie wniesie sprzeciwu do naszych przeszłych przez nas prac, będziemy mogli zacząć pracę.
 • Kiedy pracę zostanę zakończone geodeta wykona szkic geologiczny, który będzie potrzebny do wykonania kolejnego kroku czyli sporządzenia dokumentacji powykonawczej, którą musimy złożyć do odpowiedniego urzędu.

POTZEBNE INFORMACJE ORAZ DOKUMENTY

 • Dane inwestora
 • Właściciel działki musi być zawsze inwestorem. Gdy działka jest w najmie inwestor powinien mieć pisemną zgodę właściciela działki na rozpoczęcie prac.
 • Numer działki, na której powstanie inwestycja.
 • Do celów projektowych będziemy potrzebowali mapy sytuacyjno – wysokościowej.
 • Dokument, który potwierdzi własność działki, akt notarialny, wpis z rejestru gruntów oraz nr. Księgi wieczystej.

Pompa ciepła

 • Dane inwestora
 • Właściciel działki musi być zawsze inwestorem. Gdy działka jest w najmie inwestor powinien mieć pisemną zgodę właściciela działki na rozpoczęcie prac.
 • Numer działki, na której powstanie inwestycja.
 • Do celów projektowych będziemy potrzebowali mapy sytuacyjno – wysokościowej.
 • Dokument, który potwierdzi własność działki, akt notarialny, wpis z rejestru gruntów oraz nr. Księgi wieczystej.
 • Moc pompy ciepła, oraz liczbę liczników do odwiercania.